Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów są dla nas priorytetowe. Podstawą polityki jakości w ZPS Maków S. A. jest dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług, które zaspokoją wymagania klientów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów realizujemy poprzez:

  • zapewnienie wysokiej jakości surowców
  • budowę nowoczesnych chłodni i modernizację linii technologicznych
  • wdrożenie nowoczesnych systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności

 

Polityka jakościjakość


Jakość surowców

Do produkcji mrożonek owoców i warzyw wykorzystujemy najwyższej jakości surowce, co gwarantują nam wieloletnie kontrakty z plantatorami. Nasze owoce i warzywa zamrażamy tuż po zbiorach, dzięki czemu zachowują wszelkie walory smakowe i odżywcze.


Inwestycje

Od 2002 roku Spółka prowadzi intensywne procesy inwestycyjne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do istotnych oddanych już inwestycji należą:

  • nowa zamrażalnia
  • modernizacja i rozbudowa zakładowej oczyszczalni ścieków
  • wymiana całego parku maszynowego wraz z zakupem automatycznych linii do sortowania, maszyn do konfekcjonowania mrożonek owocowo-warzywnych w opakowania na rynek detaliczny.

 

W 2013 roku została oddana do użytku nowoczesna dwukomorowa chłodnia wyposażona w system regałów przesuwnych. Także została zmodernizowana stacja uzdatniania wody, która obecnie spełnia najwyższe wymogi jakościowe.


Systemy kontroli jakości

Prowadząc ciągłe doskonalenie standardów produkcji w naszej firmie cała produkcja została objęta systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności:

– ISO 9001:2008,
– HACCP,
– BRC Global Standard for Food Safety.


 NASZE CERTYFIKATY

jakośćjakość

jakość

jakość

jakość